ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 117 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް: 29 ނޮވެންބަރ 2023
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން

2.      ކައުންސިލްގެ 112 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

3.      ކުރީގެ ޕްރީސްކޫލް ގޯތި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުން އެދި އެ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީ (ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު)އާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

4.      އާމްދާނީ ހޯދުމަށާއި ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތައްތަކަށް އަގު ކަނޑައެޅުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 117 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 117 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:44 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.