ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2023

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 24 އޮގަސްޓް 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަން ނޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން 05 އޮގަސްޓް 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 05 އޮގަސްޓް 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ ނަން ނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގައި ނަން ނޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އޮޑިޝަން ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ނަންނޯޓް ކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ!
އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2023 އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2023 Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 11:37 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.