ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 87 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް:  26 މާރިޗް 2023 (އާދިއްތަ)
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.

2.      އިދާރާއަށް ގެނެސްފައިވާ ޕިކަޕުގައި އަމިއްލަ ދަތުރުތައް ކުރާނެ އަގުތައް ކަނޑައަޅާ، އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

3.      ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

4.      ރ.ފައިނު ޚިދުމަތްތެރީންނާއި މަސައްކަތްތެރީންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 87 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 87 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:15 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.