ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 82 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  • ތާރީޚް. 08 ފެބުރުވަރީ 2023 (ބުދަ)
  • ޖަލްސާ ފެށޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 10:00
  • ޖަލްސާ ނިމޭގަޑި: މެންދުރުކުރި 12:00

1.      ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.

2.      ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުމާއި، ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ބިން ދޫކުރުމާއިގުޅޭ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްސްއާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރުން

3.      ފެބްރުވަރީ މަހު ބާއްވަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމާއިގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

4.      ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް އިންޑިއާއަށް ދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އެ ކަމަށް ޚަރަދުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވާރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

5.      ގޯތި ދޫކުރާ ކޮމެޓީ މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރުން

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 82 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 82 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:24 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.