ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މޫސުމީ ދަނޑުބިން ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އާންމު ކުރުން

މޫސުމީ ދަނޑުބިމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ މިއިދާރާއިން ކުރި ނަމްބަރ (IUL)311/311/2022/79 އިޢުލާނާއިގުޅިގެން އެކަމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މޫސުމީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން ދަނޑު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް މިއިޢުލާނާއިއެކު އާންމު ކުރީމެވެ.

ދަނޑުބިން ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ގުރުނެގުން މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:00ގައި ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، ގުރުނެގުމަށް ބައިވެރިވުމަށް އެގަޑިއަށް ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.


މޫސުމީ ދަނޑުބިން ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އާންމު ކުރުން މޫސުމީ ދަނޑުބިން ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އާންމު ކުރުން Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 10:54 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.