ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 77ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ


1.      ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.

2.     ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ހެދުން.

3.   ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވިފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ދިނުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.


ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 77ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 77ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:20 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.