ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މޫސުމީ ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު – 2020/2 ގެ 1 ވަނަ އިޞްލާޙް އާއްމުކުރުން

މޫސުމީ ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު – 2020/2 ގެ 1 ވަނަ އިޞްލާޙް އާއްމުކުރުން މޫސުމީ ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު – 2020/2 ގެ 1 ވަނަ އިޞްލާޙް އާއްމުކުރުން Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 12:43 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.