ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން

މިރަށުގެ އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދު ތަކުގެ މަގުތަކާއި، ގޯޅިތައް ހެދުމަށްޓަކައި، ސްކޫލް ދެކުނު މަގުގައި ހުރި (ރަތް ކުލައިން ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ) ރުއްގަހުގެ މިލްކުވެރިކަމާއިމެދު ދައުވާ ކުރައްވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ މިއަދު 21 އެޕްރީލް 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 26 އެޕްރީލް 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.


މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 1:28 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.