ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ރ. ފައިނު އުފާވެރިމަންޒިލް ގޭގެ ނަން ބަދަލުކުރުމާއިގުޅޭ

ރ. ފައިނު "އުފާވެރިމަންޒިލް" ކިޔާ ގޯތީގެ ނަން "ވައިޓް ހައުސް" މިނަމަށް 08 ފެބުރުއަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.


ރ. ފައިނު އުފާވެރިމަންޒިލް ގޭގެ ނަން ބަދަލުކުރުމާއިގުޅޭ ރ. ފައިނު އުފާވެރިމަންޒިލް ގޭގެ ނަން ބަދަލުކުރުމާއިގުޅޭ Reviewed by އިބްރާހީމް ފަހީމް on 12:13 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.