ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 37ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ1.      ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.


2.     ކައުންސިލްގެ 32,33,34,36ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.


3.       ބިޑް ކޮމެޓީ މުރާޖާކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.


4.  ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
ކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 37ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 37ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by އާމިނަތު ވަސީމާ on 8:42 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.