ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

1. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން
2. ކައުންސިލްގެ 9ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
3. އީދު ނަމާދު އަދި އަޞްހާ އީދު ފާހަގަކުރުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
4. ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
5. ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ޖުލައިމަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއިގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.


ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:09 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.