ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ވޯޓް ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އާންމުކުރުމާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު

10 އޭޕްރީލް 2021 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓް ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ މިއިޢުލާނާއިއެކު އާންމުކުރީމެވެ.

މިރަޖިސްޓްރީއާއިގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، 9 ފެބްރުއަރީ 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން 20 ފެބުރުއަރީ 2021 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 13:00 ގެކުރިން އެޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޝަކުވާ ފޯމް ބަލައިގަތުމާއި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް، އަދި ރަސްމީ ބަންދު ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރުފަހު 3:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށެވެ.


ވޯޓް ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އާންމުކުރުމާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވޯޓް ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އާންމުކުރުމާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 12:54 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.