ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްތައް

މިއިދާރާއިން ފަށާފައިވާ އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެވެސް 2 ދުވަހު ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ރަސްމީ ކޮންމެ ހޯމަ އަދި ބުރާސްފަތި މި ދެ ދުވަހެވެ.


ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްތައް ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްތައް Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:34 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.