ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލަރގެ މަސައްކަތް ފައިނުގައި ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދަނީސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލަރުގެ މަސައްކަތް ފައިނުގައި ފެށިއްޖެއެވެ.

މިއީ، މިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލަރެއް ހަމަޖައްސަވާ، ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމްތަކެކެވެ. އެގޮތުން، މިރަށަށް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާފައިވާ ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލަރާއި މިކައުންސިލް ގުޅިގެން ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް މިހާރު ވަނީ ފެށިފައެވެ. މިޕްރޮގްރާމް މިރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ރޭގަނޑު 9:45 ން 11:00 އަށް ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ.


16 މެއި 2019 ގައި ފެށި މިޕްރޮގްރާމަށް ދެޖިންސްގެ ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުޙީބެއް އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ.

ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލަރގެ މަސައްކަތް ފައިނުގައި ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދަނީ ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލަރގެ މަސައްކަތް ފައިނުގައި ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދަނީ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:11 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.