ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިގެން ކުރިޔަށްދަނީ


ފައިނު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން ފައިނުގައި މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

މިއީ، ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ކަނބަލުންނަކީ ޞިއްޙީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށް ހެދުމަށާއި ކަސްރަތު ކުރުމަށް އަޙުލުވެރި ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދެއްވަނީ ކާވްސް ފިޓްނަސް އެންޑް ބިއުޓީގެ ފަރާތުންނެވެ. މިއީ ފައިނުގެ ކަނބަލުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން މުޅިން އަލަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ނިމޭއިރު ރަށުގެ 4 ކަނބަލަކު މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ޓްރެއިނިންގ ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

މިޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދާނީ މިހިނގާ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 12 އިން ޑިސެމްބަރ 24 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

މިޕްރޮގްރާމްގައި 56 ކަނބަލުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިގެން ކުރިޔަށްދަނީ މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިގެން ކުރިޔަށްދަނީ Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 9:31 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.