ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން

މިރަށު ވީސަންގޭ އިބުރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު ގޯއްޗާއި، މަހުމާގޭ މަރިޔަމް ޢަލިމަނިކު ގޯތީގެ އުތުރުފަރާތު މަގުގައިހުރި 23/1 ން 23/4 އަށް، 41/22، 41/23، 41/25 ގެ ނަމްބަރ ޖަހާފައިވާ ރުއްތަކާއި، އަލަށް ދޫކުރެވުނު ސުކޫލްގެ ގޯތީގެ އުތުރުފަރާތު މަގުފާރު ކައިރީގައިހުރި 26/2 ޖަހާފައިވާ ދިއްގާގަސްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމާއިމެދު ދައުވާ ކުރައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ މިއަދު 21 ނޮވެމްބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 28 ނޮވެމްބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ސިޓީއަކުން އެކަން އެންގެވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.


މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 11:55 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.