ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ކޮންޓްރޯލްއަގު ސަރުކާރުން ހެޔޮކުރުން

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ކޮންޓްރޯލްއަގު ސަރުކާރުން ހެޔޮކުރުން  ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ކޮންޓްރޯލްއަގު ސަރުކާރުން ހެޔޮކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 1:09 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.