ޞަފްޙާތައް
ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތެއް ހޯދާނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ކްލިކް ކުރައްވާ

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ފައިނު ސްކޫލަށް ދޫކުރުން

މިއަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ފައިނު ސްކޫލްގެ އެދުމުގެ މަތިން، މިރަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު 30 އޭޕްރިލް 2017 ން 11 މެއި 2017 ގެ ނިޔަލަށް ފައިނު ސްކޫލަށް ވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ.
މިހެންވެ މިވާހަކަ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ބޭނުންކުރައްވާ އެންމެހާ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

01 ޝައުބާން 1438
27 އޭޕްރިލް 2017


IUL311/311/2017/17
ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ފައިނު ސްކޫލަށް ދޫކުރުން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ފައިނު ސްކޫލަށް ދޫކުރުން Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 8:26 PM Rating: 5
Powered by Blogger.