ޞަފްޙާތައް

ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދަޢުރަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން މަޤާމްގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ދަރުބާރު

ފޮޓޯ: ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފޮޓޯ: ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފޮޓޯ: ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ: ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ: ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ:  ނަޢުޝާދު
ފޮޓޯ:  ނަޢުޝާދުފޮޓޯ:  ނަޢުޝާދު

ފޮޓޯ: ނަޢުޝާދު

ފޮޓޯ:  ނަޢުޝާދު

ފޮޓޯ:  ނަޢުޝާދު

ފޮޓޯ:  ނަޢުޝާދު

ފޮޓޯ:  ނަޢުޝާދު

ފޮޓޯ:  ނަޢުޝާދު

ފޮޓޯ:  ނަޢުޝާދު

ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދަޢުރަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން މަޤާމްގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ދަރުބާރު ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދަޢުރަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން މަޤާމްގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ދަރުބާރު Reviewed by ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ on 3:45 AM Rating: 5
Powered by Blogger.